Druga edycja Konkursu



2 Stycznia 2020

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione (1) w Polsce, (2) na uczelni wyższej, (3) w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 30 grudnia 2019 roku.

Wydłużyliśmy termin na zgłaszanie prac do dnia 7 lutego 2020!

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 7 lutego 2020 roku. Zgłoszenia należy przesyłać emailem na adres datasciencemasters@mini.pw.edu.pl.

W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje: (1) kontatkowy adres email oraz telefon do autora pracy, (2) informacja o dacie obrony pracy magisterskiej oraz wydziale i uczelni, na której została obroniona praca, (3) wskazanie kategorii konkursu, do której jest zgłaszana praca, (4) do listu powina został załączona praca dyplomowa w formie pliku pdf, lub (jeżeli rozmiar pliku przekracza 5 MB) link do strony, z której można pobrać pracę w formacie.

Prace zgłosić może wyłącznie autor pracy magisterskiej za zgodą promotora.

Przesłanie pracy na wskazany adres email jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją regulaminu konkursu.

W każdej kategorii przyznane będą nagrody za 1 miejsce (4 000 zł), 2 miejsce (2 000 zł) oraz 3 miejsce (1 000 zł). Łączna pula nagród to 14 000 zł.

Wyniki konkursu ogłoszone będą na uroczystej gali (termin wkrótce).

Regulamin konkursu


30 Marca 2018

Podsumowanie pierwszej edycji konkursu.




  Komisja konkursowa:


  Kategoria ,,Metody i algorytmy''

 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, (przewodniczący), Politechnika Warszawska, Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk,

 • dr hab. Mariusz Bieniek, prof UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

 • prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego.


 • Kategoria ,,Zastosowania''

 • dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof PW (przewodniczący), Politechnika Warszawska,

 • dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski,

 • prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk.

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański, Politechnika Śląska.


 • Koordynator konkursu

 • dr hab. inż Przemysław Biecek, prof PW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski.


  Patroni medialni: